Generátory ozónu se používají ke snížení pachů, zabíjení bakterií, všech virů a plísní.
Typické použití:

  • Hotely, kanceláře a domácnosti
  • Ordinace doktorů, čekárny a lékárny – odstraní bakterie a viry
  • Suterény a sklepy – odstraní plísně a zápach z vlhkosti
  • Automobily – odstraní zápach z cigaret, plísně z klimatizace a zápach z vlhkosti
  • Kuchyně – odstraní zápach od spáleného oleje a jídla
  • Působí proti alergiím, zabíjí bakterie a pyly
  • Odstraňuje zápach z kouře a cigaret
  • Odstraňuje pachy domácích zvířat
  • Odstranění zápachu z odpadků

Jak ozón funguje?

Třetí atom kyslíku v ozonu je extrémně reaktivní. Tento atom se snadno váže na jiné molekuly kontaminantů, jako jsou pachy, plísně, bakterie nebo viry. Když se pachy dostanou do kontaktu s ozónem, změní se jejich chemická struktura a výrazně se sníží, případně dojde k úplné eliminaci. Viry a bakterie jsou při správné koncentraci zcela zničeny. Jakmile více ozónu napadá zbývající sloučeniny, kontaminant je nakonec zničen. Tento proces se nazývá oxidace. Po aplikaci se ozón změní zpět na kyslík, díky tomu je použití ozónu velmi šetrné k životnímu prostředí.

Jak generátor vyrábí ozón?

Koronový výboj v přístroji vytváří ozón pomocí aplikace vysokého napětí na kovovou mřížku vloženou mezi dvě dielektrika. Vysoké napětí prochází dielektrikem na uzemněné síto / desku a při tomto procesu vytváří ozón z kyslíku přítomného v komoře. Tento proces dělí molekuly kyslíku na jednotlivé atomy kyslíku (O). Tyto atomy se kombinují s další molekulou kyslíku (O2) za vzniku ozónu (O3).